Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

  • Hodnotenie výkonnosti malých a stredných podnikov (na Slovensku a v Rakúsku) 

    Klučka, Jozef; Kelíšek, Alexander; Strelcová, Stanislava; Grünbichler, Rudolf (Žilinská univerzita v Žiline, 2022)
    Každý podnikateľský aj nepodnikateľský subjekt si stanovuje ciele, ktoré chce dosiahnuť. Preto musí efektívne a účinne vynakladať zdroje, sledovať kľúčové procesy (s ohľadom na core business) a analyzovať dosiahnuté ...
  • Praktická štatistika 

    Titko, Michal; Novák, Ladislav; Jánošíková, Michaela (Žilinská univerzita v Žiline, 2021)
    E-skriptá - Praktická štatistika