Recent Submissions

 • Praktická štatistika 

  Titko, Michal; Novák, Ladislav; Jánošíková, Michaela (Žilinská univerzita v Žiline, 2021)
  E-skriptá - Praktická štatistika
 • Technológ 1/2022 

  Harušinec, Jozef; Suchánek, Andrej; Šťastniak, Pavol; Dižo, Ján; Blatnický, Miroslav; Kravchenko, Oleksandr; Gasper, Peter; Kantoríková, Elena; Moravec, Ján; Solčanský, Sebastián; Brezáni, Miloš; Matejka, Marek; Podprocká, Radka; Čaja, Alexander; Hrnková, Bronislava; Kapjor, Andrej; Vantúch, Martin; Melo, Borislav; Holešová, Natália; Lenhard, Richard; Klačko, Andrej; Zvada, Branislav; Holubčík, Michal; Kuľka, Jozef; Mantič, Martin; Maláková, Silvia; Nicolanská, Miriam; Sivák, Samuel; Harachová, Daniela; Nosek, Radovan; Šavrnoch, Zdenko; Širanec, Lukáš; Bolibruchová, Dana; Galčík, Marek; Brůna, Marek; Pastirčák, Richard; Jakubovičová, Lenka; Kopas, Peter; Novák, Pavol; Sága, Milan; Vaško, Miroslav; Handrik, Marián; Kolesnyk, Olha; Bubeník, Peter; Rakyta, Miroslav; Čapek, Juraj; Sýkorová, Martina; Biňasová, Vladimíra (Žilinská univerzita v Žiline, 2022)
  Štúdium mechanických vlastností strojných súčiastok s malou hustotou vnútornej výplne vyrobených metódou 3D tlače, 2. časť The article is focused on study of mechanical properties of machine components produced by the ...
 • Krízový manažment - celé číslo 2/2021 

  Unknown author (Žilinská univerzita v Žiline, 2021)
  Krízový manažment - celé číslo 2/2021
 • Proaktívna činnosť požiarnej ochrany pre mäkké ciele 

  Malatinský, Adam; Lukáš, Luděk (Žilinská univerzita v Žiline, 2021)
  The article deals with proactive ways of fire protection of soft target objects. The first chapter deals with the general characteristics and description of a soft target object. The next chapter focuses on the characteristics ...
 • Analýza vybraných indikátorov hodnotenia zmeny klímy na území SR (pre účely podpory rozvoja záchranných služieb) 

  Marková, Iveta; Monoši, Mikuláš (Žilinská univerzita v Žiline, 2021)
  The development of climate change is evaluated based on trends in long-term time series (1951 - 2018) of individual climatic elements, comparing values of individual years with the standard period in climatology 1961 - ...
 • Psychická pracovná záťaž ako rizikový faktor pracovného prostredia 

  Sventeková, Eva; Makovická Osvaldová, Linda; Dlugoš, Ivan; Malý, Stanislav (Žilinská univerzita v Žiline, 2021)
  The authors of the article provide an overview of relevant legal regulations in the field of mental workload and occupational health and safety in the conditions of the Slovak Republic. The article deals with the ...
 • Vplyv horskej záchrannej služby na bezpečnosť 

  Kubás, Jozef; Hollá, Katarína; Polorecká, Mária (Žilinská univerzita v Žiline, 2021)
  The paper describes the key intervention component included in the integrated rescue system of the Slovak Republic - the Mountain Rescue Service. It represents its inclusion within the integrated rescue system with the ...
 • Špecifiká podvodu typu „CEO“ 

  Jurisová, Michaela (Žilinská univerzita v Žiline, 2021)
  The article deals with a specific type of fraud – Chief Executive Officer Fraud – CEO Fraud. This crime also grows in the Slovak Republic. Its specifics are the presence of a false manager, sophistication of perpetrators, ...
 • Možnosti implementace nových technologií do komunikačního rozhraní simulátoru na podporu řešení krizových situací 

  Barta, Jiří; Kalenda, Jiří (Žilinská univerzita v Žiline, 2021)
  The number of anthropogenic and natural disasters is growing and their impacts increase pressure on prevention and crisis preparedness in the public and private sectors. Exercises of the crisis management authorities, ...
 • Využitie vybraných metód operačného výskumu pri plánovaní ochrany síl vo vzdušných operáciách 

  Bakič, Martin (Žilinská univerzita v Žiline, 2021)
  At the beginning of the article, we characterize the purpose, conditions, utilization and objectives of force protection for air operations. We focus on selected modern methods applicable in the planning process of force ...
 • Manažment rizík v športových organizáciách 

  Buganová, Katarína; Hudáková, Mária; Lusková, Mária (Žilinská univerzita v Žiline, 2021)
  The environment of a sports organization is currently considered unstable, uncertain, and turbulent, with constantly changing conditions. There is a need to implement risk management in sports organizations, taking into ...
 • AEROjournal - celé číslo 1/2021 

  Unknown author (University of Žilina, 2021)
 • Rovnosť pohlaví v sektore civilného letectva a postavenie žien-obchodných pilotiek 

  Remencová, Tatiana; Škvareková, Iveta; Novák Sedláčková, Alena (University of Žilina, 2021)
  This article deals with the issue of the position of women in civil aviation sector regarding gender equality in the position of commercial pilot. The article is focused on the position of women and men in aviation sector ...
 • Letecká doprava v době koronavirové pandemie a její další perspektivy 

  Kuna, Zbyněk (University of Žilina, 2021)
  The paper focuses on world air transport. Its development and new tendencies are recalled. The main attention is paid to consequences of the SARS CoV-2 pandemic on world air transport and international tourism, including ...
 • Prototyp simulátora letového environmentálneho laboratória Evirolab 

  Janovec, Michal; Materna, Matúš; Pecho, Pavol; Kandera, Branislav; Radosa, Filip (University of Žilina, 2021)
  The aim of this paper is to create a solid structural platform for the placement of computer equipment and other computer accessories to create a flight simulator from scratch. The simulator will be designed to help pilots ...
 • Rozbor bezpečnosti letov UAV a konspekt aktuálnych legislatívnych požiadaviek 

  Škultéty, Filip; Kandera, Branislav; Janovec, Michal (University of Žilina, 2021)
  Despite the recent legislation, which has been formed in the last five years to its current form, the safety for the UAV operation is borne by the pilot, as he/she is the one who is responsible for the direction of UAV ...
 • Previerka osoby od roku 2022 

  Lysina, Karol; Kandera, Branislav (University of Žilina, 2021)
  Civil aviation is constantly evolving, undergoing various changes. A background check of a person as a part of aviation security processes is no exception. This paper which deals with the issue of background check of a ...
 • Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod - celé číslo 1/2021 

  Unknown author (University of Zilina, 2021)
 • Produkčná funkcia z hľadiska vybraného sieťového odvetvia 

  Garbier, Milan; Čorejová, Tatiana (University of Zilina, 2021)
  Network industries are strategically important areas of the economy. The commodities supplied in this market are related to the basic living needs of the population. The aim of the paper is to identify the framework of ...
 • Identification of disruptive exponential technologies of Industry 4.0 

  Koncová, Dominika; Kremeňová, Iveta (University of Zilina, 2021)
  As the present is connected to the development and implementation of technologies that fall under Industry 4.0, it is necessary to get acquainted with the main areas of interest. The paper identifies individual disruptive ...

View more