Recent Submissions

 • Krízový manažment - celé číslo 2/2022 

  Unknown author (Žilinská univerzita v Žiline, 2022)
  Celé číslo 2/2022
 • Krízové situácie v prostredí Slovenskej republiky 

  Kubás, Jozef (Žilinská univerzita v Žiline, 2022)
  Protection of life, health, property and environment of the inhabitants is a need of all countries in the world. In order for states to be able to manage difficult crisis phenomena, it is necessary to have support in the ...
 • Uplatnenie manažmentu rizík a krízového manažmentu v športovom podnikaní 

  Buganová, Katarína; Hudáková, Mária; Furiak, Kristián (Žilinská univerzita v Žiline, 2022)
  This article focuses on the need to apply the principles and procedures of risk management and crisis management as tools for increasing resilience and responsiveness in the environment of sports organizations and sports ...
 • Vyhodnocení součinitele adheze vybraných pneumatik pro zásahový požární automobil 

  Jánošík, Ladislav; Jánošíková, Ivana; Poledňák, Pavel; Šudrychová, Izabela (Žilinská univerzita v Žiline, 2022)
  The paper summarizes the results of testing and evaluation of the suitability of three selected types of tires for emergency fire trucks at units of the Fire and Rescue Service of the Czech Republic. The testing focused ...
 • Právny rámec dobrovoďných hasičských zborov obcí 

  Ballay, Michal (Žilinská univerzita v Žiline, 2022)
  The article points out the legal status and position of the voluntary fire department dealing with adverse events, whose task is to protect the residents and other subjects of the law. The article focuses on the fire ...
 • Využitie virtuálnej reality vo výučbe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

  Mitašová, Veronika; Košútová, Katarína; Cidlinová, Anna (Žilinská univerzita v Žiline, 2022)
  Development and progress in education involve the usage of new methods and tools. An effective way of acquiring new skills and knowledge is the application of augmented reality or virtual reality. It is also confirmed by ...
 • Možné využití rozšířené reality u Policie České republiky 

  Džermanský, Martin (Žilinská univerzita v Žiline, 2022)
  The article deals with the possibilities of applying augmented reality technology to the Police of the Czech Republic. With growing technologies and the need to face increasingly complex emergencies and crises, it is ...
 • Súčasné problémy a výzvy v bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Európskej únii a novovznikajúce riziká 

  Ďaďová, Alena; Michalík, David; Košutová, Katarína; Cidlinová, Anna; Vala, Jiří (Žilinská univerzita v Žiline, 2022)
  The article presents the conclusions of the ESNER surveys at the European level, with the primary goal of deriving the necessary lessons for the next period. These are subsequently transformed into strategic documents of ...
 • Testovanie trasovacieho systému v uzavretom priestore 

  Skýpalová, Erika; Loveček, Tomáš (Žilinská univerzita v Žiline, 2022)
  The article focuses on the reliability investigation of the tracking system in a confined space concerning the quality of the received signal. Positioning in the outdoor environment allows us to reach any destination without ...
 • Testovanie pripravenosti na phishingový útok v zdravotníckych zariadeniach 

  Madleňák, Matúš; Kampová, Katarína (Žilinská univerzita v Žiline, 2022)
  This article deals with testing the preparedness of a selected group of users for phishing attacks. It consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part defines the basic framework of phishing attacks. ...
 • Metodika získavania vonkajšej geometrie segmentov novej generácie skúšobnej figuríny 

  Adamová, Veronika; Kolla, Eduard (2022)
  The article presents the fulfilment of a partial goal of the research project focused on developing and constructing a biofidelic surrogate of the human body to improve the forensic reconstruction of road traffic accidents. ...
 • Mobilné modulárne centrum pre riadenie hraníc v krízových situáciách 

  Košč, Ivan; Odler, Robert; Galba, Juraj; Koščová, Michaela; Gebeová, Klára (Žilinská univerzita v Žiline, 2022)
  The presented research aims to solve the problematics of the international migration management in the way of a Mobile modular center research and development. The general aim of the proposed Mobile modular center for the ...
 • Aktívna a pasívna bezpečnosť: vozidlá 

  Vertaľ, Peter (Žilinská univerzita v Žiline, 2022)
  Dopravné nehody vozidiel sú veľmi častým javom, s ktorým sa bežne stretávame v premávke. Vďaka implementácii moderných prístupov v konštrukcii vozidiel je dlhodobý trend poklesu dopravných nehôd. S nástupom automatizovanej, ...
 • Aktívna a pasívna bezpečnosť: chodci 

  Vertaľ, Peter (Žilinská univerzita v Žiline, 2022)
  Problematika aktívnej a pasívnej bezpečnosti chodcov je často diskutovanou témou v oblasti prevencie dopravných nehôd a následkov spôsobených dopravnou nehodou. Vývoj v oblasti aktívnej bezpečnosti si kladie za cieľ ...
 • AEROjournal - celé číslo 2/2022 

  Unknown author (2022)
 • Sustainable aviation fuel from the perspective of long-term sustainability and development 

  Šajbanová, Kristína; Janovec, Michal; Zachar Kuchtová, Jana (University of Žilina, 2022)
  The aim of the article is to create a SWOT analysis of the position of sustainable aviation fuels (SAF) as an innovative available product on the aviation fuel market and to evaluate its development and application in the ...
 • AMSS in Europe 

  Novák, Andrej; Kováčiková, Kristína (University of Žilina, 2022)
  Nowadays, technology is developing rapidly, therefore satellite and aviation systems need to keep pace with modern trends and new technology. The paper is focused on satellite systems and aviation systems. Based on analysis ...
 • Deployment of enviro system for obtaining geospatial data for forest monitoring and improving forest management and protection 

  Materna, Matúš; Novák, Andrej; Badánik, Benedikt; Kandera, Branislav (University of Žilina, 2022)
  Paper describes deployment of ENVIRO System used for obtaining geospatial data for forest monitoring and improving forest anagement. Two main parts of ENVIRO system – Aerial segment and ground segment are described based ...
 • Technológ - celé číslo 1/2023 

  Unknown author (University of Žilina, 2023)
 • Dodatočné spracovanie spekaných materiálov 

  Kantoríková, Elena (University of Žilina, 2023)
  Powder metallurgy is a method of producing materials and products with required properties and required exact shapes. The development of new materials contributes to this. The general advantage of powder metallurgy is ...

View more