Sub-communities within this community

 • AEROjournal [50]

  Vedecký časopis vydávaný na Žilinskej univerzite
 • Krízový manažment [78]

  Časopis uverejňuje od roku 2002 pôvodné vedecké a odborné články zamerané na krízový manažment, bezpečnostný manažment, záchranné služby, krízové plánovanie, obranné plánovanie, civilné núdzové plánovanie, analýzu a ...
 • Mediamatika a kultúrne dedičstvo - revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve [8]

  Mediamatika a kultúrne dedičstvo - revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve je odborný časopis na prezentáciu a popularizáciu výsledkov výskumu v oblasti mediamatiky, dokumentácie kultúrneho dedičstva a jeho prezentácie ...
 • Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod [98]

  Elektronický vedecký časopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod je profesne a obsahovo zameraný na problematiku z oblasti poštových a telekomunikačných podnikov ako i prudko sa rozvíjajúcej oblasti elektronického ...
 • Technológ [46]

  Vedecko-výskumný časopis vydávaný na Žilinskej univerzite
 • Transport and Communications [122]

  Transport and Communications is an scientific journal intended to bring together the information in different areas of transport and communications.

Recent Submissions

View more