Now showing items 1-1 of 1

    • Esteticko-antropologické aspekty filmového diela Transylvania 

      Orban, Karol (Žilinská univerzita v Žiline, 2021)
      Filmová hudobná dráma Transylvánia má esteticko-antropologický rozmer, ktorý sa prejavuje v zobrazení osudov hlavných hrdinov v hraničných životných situáciách súvisiacich s ľudskou biedou, vysťahovalectvom, neverou a ...