Now showing items 1-1 of 1

    • NOVÉ FORMY HORIZONTÁLNEJ SPOLUPRÁCE LETECKÝCH SPOLOČNOSTÍ 

      Turčan, Dávid; Novák Sedláčková, Alena (Žilinská univerzita v Žiline, 2020)
      The aim of the paper is to introduce the information about forms of horizontal cooperation between companies in the aviation sector. The introduction describes a brief history of the aviation industry, its position in the ...