Now showing items 1-6 of 6

  • Generatívny dizajn pri konštrukčnom návrhu tvarov telies čelných ozubených kolies 

   Sivák, Samuel; Maláková, Silvia; Kepeň Harachová, Daniela (2023)
   A paper was prepared related to current design engineering advancements. Topological optimization and generative design were some of these advancements. The process of topology optimization was explained in the following ...
  • Optimálny návrh výroby neštandardného ozubeného súkolesia 

   Maláková, Silvia; Sivák, Samuel (Žilinská univerzita v Žiline, 2023)
   Gears are among the most widely used transmission mechanisms, and the gear wheel has become a symbol of mechanical engineering. In operation, high demands are placed on the function of the gears. To achieve them, the ...
  • Prehľad doterajšieho výskumu výroby harmonického prevodu 

   Kepeň Harachová, Daniela; Maláková, Silvia; Sivák, Samuel (University of Žilina, 2023)
   Harmonic Drive, also called Harmonic Drive gear, harmonic gear, or strain wave gearing, mechanical speed-changing device, invented in the 1950s, that reduces the gear ratio of a rotary machine to increase torque. It ...
  • Technológ 1/2022 

   Harušinec, Jozef; Suchánek, Andrej; Šťastniak, Pavol; Dižo, Ján; Blatnický, Miroslav; Kravchenko, Oleksandr; Gasper, Peter; Kantoríková, Elena; Moravec, Ján; Solčanský, Sebastián; Brezáni, Miloš; Matejka, Marek; Podprocká, Radka; Čaja, Alexander; Hrnková, Bronislava; Kapjor, Andrej; Vantúch, Martin; Melo, Borislav; Holešová, Natália; Lenhard, Richard; Klačko, Andrej; Zvada, Branislav; Holubčík, Michal; Kuľka, Jozef; Mantič, Martin; Maláková, Silvia; Nicolanská, Miriam; Sivák, Samuel; Harachová, Daniela; Nosek, Radovan; Šavrnoch, Zdenko; Širanec, Lukáš; Bolibruchová, Dana; Galčík, Marek; Brůna, Marek; Pastirčák, Richard; Jakubovičová, Lenka; Kopas, Peter; Novák, Pavol; Sága, Milan; Vaško, Miroslav; Handrik, Marián; Kolesnyk, Olha; Bubeník, Peter; Rakyta, Miroslav; Čapek, Juraj; Sýkorová, Martina; Biňasová, Vladimíra (Žilinská univerzita v Žiline, 2022)
   Štúdium mechanických vlastností strojných súčiastok s malou hustotou vnútornej výplne vyrobených metódou 3D tlače, 2. časť The article is focused on study of mechanical properties of machine components produced by the ...
  • Technológ 2/2022 

   Mičietová, Anna; Minárik, Peter; Čilliková, Mária; Neslušan, Miroslav; Čapek, Jiří; Sivák, Samuel; Maláková, Silvia; Harachová, Daniela; Kulya, Juliy Martyn; Tomáš, Miroslav; Evin, Emil; Kantoríková, Elena; Moravec, Ján; Galčík, Marek; Brůna, Marek; Širanec, Lukáš; Bolibruchová, Dana; Bronček, Jozef; Drbúl, Mário; Konstantová, Viera; Kožienka, Lukáš; Koňár, Radoslav; Šutka, Jozef; Blatnický, Miroslav; Dižo, Ján; Molnár, Denis; Bubeník, Peter; Kolesnyk, Olha; Rakyta, Miroslav; Čapek, Juraj; Frátrik, Martin; Mičian, Miloš; Trško, Libor; Hirjak, Rastislav; Mišaneková, Viera; Chudíková, Dáša; Šimko, Radomír; Piroško, Martin; Jaremko, Matúš; Uhrík, Radoslav; Melo, Borislav; Málek, Miroslav; Mičian, Miloš; Derďák, Ján; Sikora, Eduard; Baba, Marcel; Kotora, Miroslav; Kamenský, Rastislav; Pobočíková, Ivana; Guldan, Vladimír; Sedliačková, Zuzana; Chupáč, Radoslav; Кравченко, Александр Петрович; Кравченко, Екатерина Александровна; Дижо, Ян Янович; Блатницкий, Мирослав Янович (Žilinská univerzita v Žiline, 2022)
   Abstract: This paper deals with surface integrity after shot peening of AlSi 304 under variable conditions expressed in term of shot-peening cycles and corresponding Almen intensities. Surface state is investigated ...
  • Výroba ozubených kolies pomocou 3D tlače 

   Maláková, Silvia; Kepeň Harachová, Daniela; Sivák, Samuel (University of Žilina, 2023)
   Gear transmission can consist of gear wheels that are made of different materials and technologies. The manufacturing process of gear wheels depends mainly on the required properties and the choice of material. Less ...