Now showing items 1-1 of 1

    • Jak se koronavirus stal hnacím motorem online vzdělávání 

      Masařová, Klára; Androsch, Nela Helena (Žilinská univerzita v Žiline, 2021)
      Způsoby, kterými lze přenášet informace ke konkrétní cílové skupině jsou různé. V komunikačním procesu mezi vysílatelem informace a jejím příjemcem tvoří důležitou složku médium a specifický přístup k jeho využití. ...