Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • E-Health: Medical Data Protection and Patient Rights 

  Ablameyko, Mária S.; Shakel, Nadzeya V.; Rabčan, Ján (Žilinská univerzita v Žiline, 2021)
  Informatization has rightfully become a symbol of the XXI century. The progress in the development of information and communication technologies (ICTs) in recent decades has led to qualitative changes in the healthcare ...
 • Marketing v kocke 

  Šuteková, Henrieta (Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline, 2022)
  Predložená učebnica je určená najmä študentom študijného programu Mediamatika a kultúrne dedičstvo, ktorí sa majú v rámci jednosemestrálneho predmetu Marketing oboznámiť s elementárnou bázou poznatkov o riadení trhu a o ...
 • Hodnotenie výkonnosti malých a stredných podnikov (na Slovensku a v Rakúsku) 

  Klučka, Jozef; Kelíšek, Alexander; Strelcová, Stanislava; Grünbichler, Rudolf (Žilinská univerzita v Žiline, 2022)
  Každý podnikateľský aj nepodnikateľský subjekt si stanovuje ciele, ktoré chce dosiahnuť. Preto musí efektívne a účinne vynakladať zdroje, sledovať kľúčové procesy (s ohľadom na core business) a analyzovať dosiahnuté ...
 • Praktická štatistika 

  Titko, Michal; Novák, Ladislav; Jánošíková, Michaela (Žilinská univerzita v Žiline, 2021)
  E-skriptá - Praktická štatistika
 • Untitled 

  Unknown author