Now showing items 1-7 of 7

  • Praktická štatistika 

   Titko, Michal; Novák, Ladislav; Jánošíková, Michaela (Žilinská univerzita v Žiline, 2021)
   E-skriptá - Praktická štatistika
  • E-Health: Medical Data Protection and Patient Rights 

   Ablameyko, Mária S.; Shakel, Nadzeya V.; Rabčan, Ján (Žilinská univerzita v Žiline, 2021)
   Informatization has rightfully become a symbol of the XXI century. The progress in the development of information and communication technologies (ICTs) in recent decades has led to qualitative changes in the healthcare ...
  • Hodnotenie výkonnosti malých a stredných podnikov (na Slovensku a v Rakúsku) 

   Klučka, Jozef; Kelíšek, Alexander; Strelcová, Stanislava; Grünbichler, Rudolf (Žilinská univerzita v Žiline, 2022)
   Každý podnikateľský aj nepodnikateľský subjekt si stanovuje ciele, ktoré chce dosiahnuť. Preto musí efektívne a účinne vynakladať zdroje, sledovať kľúčové procesy (s ohľadom na core business) a analyzovať dosiahnuté ...
  • Marketing v kocke 

   Šuteková, Henrieta (Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline, 2022)
   Predložená učebnica je určená najmä študentom študijného programu Mediamatika a kultúrne dedičstvo, ktorí sa majú v rámci jednosemestrálneho predmetu Marketing oboznámiť s elementárnou bázou poznatkov o riadení trhu a o ...
  • Aktívna a pasívna bezpečnosť: vozidlá 

   Vertaľ, Peter (Žilinská univerzita v Žiline, 2022)
   Dopravné nehody vozidiel sú veľmi častým javom, s ktorým sa bežne stretávame v premávke. Vďaka implementácii moderných prístupov v konštrukcii vozidiel je dlhodobý trend poklesu dopravných nehôd. S nástupom automatizovanej, ...
  • Aktívna a pasívna bezpečnosť: chodci 

   Vertaľ, Peter (Žilinská univerzita v Žiline, 2022)
   Problematika aktívnej a pasívnej bezpečnosti chodcov je často diskutovanou témou v oblasti prevencie dopravných nehôd a následkov spôsobených dopravnou nehodou. Vývoj v oblasti aktívnej bezpečnosti si kladie za cieľ ...
  • Untitled 

   Unknown author