Vychádza spravidla dvakrát ročne. Publikuje vedecké, výskumné, odborné, teoretické práce, návody, štúdie, recenzie, informácie o spracovaní technických materiálov. Zameriava sa na uverejňovanie príspevkov a prác venujúcich sa otázkam z oblasti trieskových a beztrieskových technológií, fyzikálnych princípov, nekonvenčných technológií, technologickosti konštrukcií nástrojov, ekonomike výrobného procesu, ekologizácii, spracovaniu odpadov. Takisto publikuje práce o strojoch, nástrojoch, prípravkoch a meracej technike pre oblasť mechanických technológií, výsledkoch výskumu vo sfére informačných technológií v technologickej oblasti. Uverejňuje práce o histórii a vývine mechanických technológií. Časopis zverejňuje príspevky v jazykoch: slovenskom, českom, poľskom, ruskom, anglickom a nemeckom.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Technológ - celé číslo 2/2023 

  Unknown author (Žilinská univerzita v Žiline, 2023)
 • Stanovenie únavovej pevnosti zvarových spojov ocele S960MC zváraných laserovým lúčom 

  Frátrik, Martin; Mičian, Miloš (Žilinská univerzita v Žiline, 2023)
  The work deals with determining the fatigue strength of butt-welded joints of S960MC steel. The fatigue strength of two versions of laser beam welded joints as well as the base material was assessed. To reduce the notch ...
 • Porovnanie geometrickej presnosti obrobkov po tvrdom frézovaní a brúsení 

  Čilliková, Mária; Mičietová, Anna; Neslušan, Miroslav (Žilinská univerzita v Žiline, 2023)
  This paper deals with surface integrity after hard milling of bearing steel 100Cr6. Surface integrity is expressed in terms of shape deviation as well as Barkhausen noise emission. Furthermore, components of cutting ...
 • Návrh elektrického mechanizmu otáčania výložníka stĺpového žeriava pre manipuláciu s kalovými čerpadlami 

  Blatnický, Miroslav; Dižo, Ján; Molnár, Denis; Ishchuk, Vadym (Žilinská univerzita v Žiline, 2023)
  The article is a continuation of the issue of the technical solution of the hinge for handling sludge pumps in the Jaslovské Bohunice nuclear power plant. The main goal is the design of the electric jib rotating mechanism. ...
 • Rovnanie plechu bodovým ohrevom 

  Moravec, Ján (Žilinská univerzita v Žiline, 2023)
  The contribution is devoted to the issue of material alignment. The theoretical description and essence of straightening by local heating is presented. Mechanical methods of leveling the material are also covered. In ...
 • Hodnotenie vplyvu technologických parametrov na mikroštrutúru vysokotlakových odliatkov 

  Medňanský, Martin; Brůna, Marek; Matejka, Marek (Žilinská univerzita v Žiline, 2023)
  A number of technological parameters influence the mechanical properties of a high pressure die casting. The aim of the presented paper was to perform microstructural analysis of AlSi9Cu3(Fe) alloy casting fabricated ...
 • Optimálny návrh výroby neštandardného ozubeného súkolesia 

  Maláková, Silvia; Sivák, Samuel (Žilinská univerzita v Žiline, 2023)
  Gears are among the most widely used transmission mechanisms, and the gear wheel has become a symbol of mechanical engineering. In operation, high demands are placed on the function of the gears. To achieve them, the ...
 • Konštrukcia strižného nástroja pre pristrihovanie činných plôch 

  Melo, Borislav; Dostál, Robert (Žilinská univerzita v Žiline, 2023)
  Cutting technology is one of the basic and supporting methods, preferably of dividing materials. The preparation of material for further processing cannot be imagined without the use of cutting technology. The text of ...
 • Vplyv Sr, Zr a Mo na vybrané vlastnosti AlSi5Cu2Mg zliatiny 

  Sýkorová, Martina; Bolibruchová, Dana; Širanec, Lukáš (Žilinská univerzita v Žiline, 2023)
  Hypoeutectic AlSi5Cu2Mg alloy is a relatively new alloy that finds application in the production of high stress cylinder head castings. This work focuses on the investigation of the solubility of the additive elements Sr, ...
 • Tvárnenie skla v jednoduchom tvárniacom nástroji 

  Moravec, Ján (Žilinská univerzita v Žiline, 2023)
  The contribution presents the analysis and issues of glass forming in a forming tool with external heating. The necessary theoretical knowledge and properties of glass, which are necessary for solving the design of the ...
 • Oxidické vrstvy a bifilmy v odliatkoch hliníkových zliatin 

  Galčík, Marek; Brůna, Marek (Žilinská univerzita v Žiline, 2023)
  Surface of aluminium alloy melt is covered by an oxide layer when it is in contact with the surrounding atmosphere. When the oxide layer is retained on the surface of the melt it prevents the melt by hydrogen saturation. ...
 • Disperzne spevnené materiály 

  Kantoríková, Elena (Žilinská univerzita v Žiline, 2023)
  Dispersion reinforced systems are composites with a matrix reinforced with a dispersive discontinuous phase. They are mainly produced by powder metallurgy technologies. Dispersion-strengthened materials have a polycrystalline ...
 • Konštrukčný návrh mechanizmu skrutkového manipulátora turniketu sypkých materiálov 

  Molnár, Denis; Blatnický, Miroslav; Dižo, Ján; Ishchuk, Vadym (Žilinská univerzita v Žiline, 2023)
  The article is the next step in the ongoing research regarding the incorporation of the proposed bulk material turnstile assembly into an existing production line serving the food industry for bagging powdered milk. The ...
 • Skúmanie jazdných vlastností koľajového vozidla a vzájomného pôsobenia kontaktu koleso/koľajnica pomocou simulačných výpočtov 

  Šťastniak, Pavol; Gerlici, Juraj; Dižo, Ján; Blatnický, Miroslav; Kravchenko, Kateryna (Žilinská univerzita v Žiline, 2023)
  The paper deals with the dynamic analysis and evaluation of the driving characteristics of the selected railway vehicle through computer simulations on virtual and mathematical models. Approaches and methodology from ...
 • Industry 4.0 in manufacturing enterprises 

  Biňasová, Vladimíra; Bubeník, Peter; Rakyta, Miroslav; Kasajová, Marta; Štaffenová, Katarína (Žilinská univerzita v Žiline, 2023)
  The paper deals with the analysis the options available to companies for improving the production enterprises as part of the transformation to Industry 4.0. Digital transformation involves the integration of digital ...
 • Experimentálna analýza tribologických vlastností povrchov konštrukčných materiálov 

  Bronček, Jozef; Vicen, Martin; Radek, Norbert; Bulko, Tomáš (Žilinská univerzita v Žiline, 2023)
  The presented article deals with the tribological properties of the surfaces of structural materials. Comparing the results of experimental measurements of three different surfaces (chrome steel 100CrMnMoSi8-4- 6, ...
 • Stratégia údržby a efektívny výrobný systém 

  Rakyta, Miroslav; Bubeník, Peter (Žilinská univerzita v Žiline, 2023)
  In industrial areas, key maintenance tasks have become an essential part of an organization's overall profitability. Maintenance techniques currently have the ability to significantly increase an organization's competitive ...
 • Syntetické palivá a uhlíková neutralita 

  Lavčák, Matúš; Puškár, Michal (Žilinská univerzita v Žiline, 2023)
  The transportation sector is a significant contributor to global greenhouse gas (GHG) emissions, accounting for approximately 14 % of all anthropogenic GHG emissions. Despite the increasing popularity of electric ...
 • Hodnotenie tribologických vlastností DLC povlakov vybraných tribologických dvojíc 

  Čuchor, Matúš; Ondriga, Jozef (Žilinská univerzita v Žiline, 2023)
  DLC coatings have several characteristics that have industrial applications. Principal advantages include a low coefficient of friction, hardness, abrasion resistance, and corrosion resistance. Coatings are evaluated ...
 • Stanovenie úspory energetických nákladov na pohon vlaku znížením jazdného odporu 

  Panchenko, Sergii; Gerlici, Juraj; Lovska, Alyona; Ravlyuk, Vasyl; Dižo, Ján (Žilinská univerzita v Žiline, 2023)
  Examining the mechanical part of the braking systems of railway vehicles allowed us to find out that the brake blocks of the most freight cars are pressed by their upper ends against certain wheel surfaces when the ...

View more