V Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity prebieha digitalizácia skrípt vydaných na pôde Žilinskej univerzity. Od 12.4.2017 sprístupňujeme prvé tituly skrípt, doslova prvé lastovičky, u ktorých autori súhlasia s ich zverejnením. Veríme, že skupina tých, ktorí chápu požiadavky študentov a ich preferenciu v moderných technológiách, sa bude rozrastať.

Recent Submissions

  • Praktická štatistika 

    Titko, Michal; Novák, Ladislav; Jánošíková, Michaela (Žilinská univerzita v Žiline, 2021)
    E-skriptá - Praktická štatistika