Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline

Recent Submissions

 • Práce a štúdie - celé vydanie č.7 

  Unknown author (Žilinská univerzita v Žiline, 2020)
  Práce a štúdie - celé vydanie č.7
 • POROVNANIE VÝCVIKOVÝCH OSNOV PILOTOV V ČESKOSLOVENSKU Z OBDOBIA I. SVETOVEJ VOJNY A II. SVETOVEJ VOJNY 

  Beťková, Kristína; Kazda, Antonín (Žilinská univerzita v Žiline, 2020)
  This paper covers the topic of the training curricula of pilots from the beginning of World War I till the end of World War II in Czechoslovakia. The purpose of this thesis was to focus on the process of the development ...
 • PREVÁDZKOVÉ POSÚDENIE LIETADIEL PILATUS PC-12 A BEECHCRAFT B-200 KING AIR 

  Biskupič, Tomáš; Jůn, František (Žilinská univerzita v Žiline, 2020)
  The choice of topic and the beginning of its elaboration reflects the economic situation in Europe before the outbreak of the global pandemic of the COV-19 virus. The main goal of the bachelor thesis is to evaluate the ...
 • DETEKCIA A OCHRANA OBJEKTOV PROTI PREVÁDZKE BEZPILOTNÝCH LIETADIEL 

  Bujna, Erik; Škultéty, Filip (Žilinská univerzita v Žiline, 2020)
  The main topic of this bachelor thesis is the detection and protection of objects against the operation of unmanned aerial vehicles (UAVs). The necessity of addressing this issue is due to the increasing prevalence of UAVs ...
 • ANALÝZA AKTUÁLNYCH TRENDOV URČUJÚCICH SMER VÝVOJA BEZPILOTNÝCH PROSTRIEDKOV V CIVILNOM LETECTVE 

  Butuk, Yosef; Ažaltovič, Viliam (Žilinská univerzita v Žiline, 2020)
  This paper describes the current situation in the field of flying unmanned aircraft. It characterizes the legislative conditions in the Slovak Republic and the European Union and the areas of use of unmanned aerial vehicles. ...
 • HYBRIDNÉ POHONY LIETADIEL 

  Dančová, Dominika; Janovec, Michal (Žilinská univerzita v Žiline, 2020)
  The aim of this paper is to evaluate the propulsion of aircraft from the present to the future development of the aviation industry. The paper describes the negative effects on the environment, new possible solutions for ...
 • KOMPARÁCIA MODELOV SPOPLATNENIA LETECKÝCH NAVIGAČNÝCH SLUŽIEB VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH 

  Dendisová, Mariana; Tomová, Anna (Žilinská univerzita v Žiline, 2020)
  This paper describes basic principles of Air Navigation Service Charging. It follows ICAO’s recommendations on the subject and also describes charging system applied to Single European Sky, which is then compared to the ...
 • POHONNÉ JEDNOTKY AKROBATICKÝCH LIETADIEL 

  Dvoran, Filip; Čerňan, Jozef (Žilinská univerzita v Žiline, 2020)
  This paper aims to familiarize the reader with modifications of the engine parts of a light-sport aircraft necessary for aerial acrobatics. Modifications relating to the performance, operational capability, and resistance ...
 • PREVOZ ŽIVÝCH ZVIERAT V NÁKLADNÝCH PRIESTOROCH DOPRAVNÝCH LIETADIEL 

  Fečíková, Kristína; Rostáš, Ján (Žilinská univerzita v Žiline, 2020)
  The paper is focused on the transport of live animals in cargo spaces of transport aircraft. The bachelor thesis consists of two separate chapters. The first chapter deals with the transport of live animals. It characterizes ...
 • DETEKCIA A PREDIKCIA HROZBY NÁMRAZY NA ZÁKLADE ANALÝZY POVETERNOSTNEJ SITUÁCIE A SPRÁV O POČASÍ NA LETISKU ŽILINA 

  Fodor, Pavol; Jarošová, Miriam (Žilinská univerzita v Žiline, 2020)
  The aim of the paper was to introduce the issue of icing as a dangerous phenomenon in aviation, its effect and impact on the safety of air transport and to approach this dangerous phenomenon in terms of aviation meteorology. ...
 • POSTUPY A ROZHODNUTÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍMU PŘISTÁNÍ 

  Fraňková, Daniela; Topolčány, Roman (Žilinská univerzita v Žiline, 2020)
  The paper is focused on the precautionary landing, its procedures and decisions that affect the pilot during the flight and landing itself. The main purpose of the work is a detailed analysis of procedures, circumstances ...
 • MOŽNOSTI ZVYŠOVANIA VÝKONU LETECKÝCH PIESTOVÝCH MOTOROV A ICH VÝVOJ 

  Goldschmidt, Jakub; Čerňan, Jozef (Žilinská univerzita v Žiline, 2020)
  The purpose of this paper is to refer to possibilities of increasing the power of the aircraft piston engine. In the first part of this thesis I analyze and point out, what in general aircraft piston engine is, what parts ...
 • TRHY S NÁKLADNOU LETECKOU DOPRAVOU VO VYBRANÝCH SVETOVÝCH REGIÓNOCH 

  Hajduková, Gréta Mária; Materna, Matúš (Žilinská univerzita v Žiline, 2020)
  Air freight is a sector often overlooked by literature despite its importance. This bachelor thesis was written using available literature, particularly annual and monthly reports published by international aviation ...
 • PROGRESÍVNE RIEŠENIA OVLÁDANIA ROZVODOVÝCH MECHANIZMOV PRE LETECKÉ PIESTOVÉ MOTORY 

  Horák, Tomáš; Čerňan, Jozef (Žilinská univerzita v Žiline, 2020)
  The timing mechanism and its control represents the major part of this final thesis. In line with the latest requirements, efforts to discover a new solution that could improve certain parameters of the piston engines might ...
 • VÝCVIK PILOTOV VRTUĽNÍKOV 

  Hudáčková, Barbora; Kandera, Branislav (Žilinská univerzita v Žiline, 2020)
  This paper describes basic helicopter pilot training, regulatory requirements for theoretical and practical training and specialized types of training in Slovak air force and helicopter emergency medical service Air Transport ...
 • NÁVRH MATERIÁLNEJ ČASTI LETÚNA PIPER PA-34 220T 

  Chebeň, Juraj; Škultéty, Filip (Žilinská univerzita v Žiline, 2020)
  The aim of the paper is to create a comprehensive teaching material that will help students of the study program Professional Pilot of the University of Žilina to complete practical flight training on multi-engine aircraft ...
 • HISTÓRIA A VÝVOJ PREHĽADOVÝCH SYSTÉMOV PRE ÚČELY RIADENIA LETOVEJ PREVÁDZKY 

  Juríková, Terézia; Thomas, Jakub (Žilinská univerzita v Žiline, 2020)
  The paper is focused on the issue of surveillance systems for air traffic control purposes. The main goal of the work was to process knowledge about the history of surveillance systems and how these systems have evolved ...
 • MODELY PODNIKANIA LETECKÝCH SPOLOČNOSTÍ V AFRIKE 

  Kožušník, Jozef; Tomová, Anna (Žilinská univerzita v Žiline, 2020)
  This paper deals with the research of business models used by African airlines. The aim of this work is to approach the level and condition of air transport in Africa and examine the business models used by airlines, analyse ...
 • POROVNANIE MOŽNOSTÍ VYUŽITIA VYBRANÝCH AWOS SYSTÉMOV A ICH MANUÁLOV 

  Krajčo, Tomáš; Jarošová, Miriam (Žilinská univerzita v Žiline, 2020)
  The goal of this paper is to create a recommendation, which will contain information about which AWOS system is more appropriate to use based on a comparison of individual sensors and subsystems used in selected AWOS ...
 • IMPLEMENTÁCIA MODERNÝCH TECHNOLÓGIÍ DO VÝCVIKU PRÍSTROJOVÉHO LIETANIA 

  Královenský, Marek; Jůn, František (Žilinská univerzita v Žiline, 2020)
  This paper deals with modern technologies available in transport aircraft, of which the implementation in instrument flight training would contribute to improving the quality and safety of training provided. The work in ...

View more