Elektronický vedecký časopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod je profesne a obsahovo zameraný na problematiku z oblasti poštových a telekomunikačných podnikov ako i prudko sa rozvíjajúcej oblasti elektronického obchodovania. Jeho cieľom je poskytnúť čitateľovi čo najnovšie vedecké informácie zrozumiteľnou, prístupnou formou a pomáhať k ďalšiemu vedeckému rozvoju príslušnej problematiky. Časopis by mal byť obrazom vedecko-výskumnej, vývojovej, pedagogickej činnosti a ďalších činností na trhu komunikácií a riadenia spoločnosti pri prechode na znalostnú ekonomiku.

Collections in this community

Recent Submissions

View more